Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor www.beautybylivia.nl

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.beautybylivia.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Beauty by Livia . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauty by Livia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beauty by Livia.

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Beauty by Livia te mogen claimen of te veronderstellen.

Beauty by Livia streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Beauty by Livia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Afspraken en aanbetaling 

  • Ben je een nieuwe klant? Dan moet je een aanbetaling van 50% doen.
    Als je jouw afspraak tot 48 uur voor de behandeling annuleert, krijg je deze aanbetaling terug.
  •  Bij het niet tijdig annuleren: 48 uur van te voren mag Beauty by Livia 50% van de behandelkosten doorrekenen.
  • Afspraak verplaatsen? Dat kan tot 48 uur van tevoren. 
  • 15 minuten of langer te laat? Dan komt uw afspraak te vervallen en mag Beauty by Livia 100% van de behandelkosten doorrekenen.
  • Afspraken en aanbetaling als medewerker gestopt : je kan je afspraak verplaatsen naar een andere medewerker of je ontvangt een cadeaubon. In dit geval word er geen aanbetaling terug gestort. 
  • AUB zonder make-up komen. (Wimperextentions en gezichtsbehandelingen)
  • Wanneer een afspraak niet door kan gaan omdat je ziek bent of omdat het je door andere omstandigheden niet uitkomt dan willen wij dat heel graag tijdig van je weten omdat wij de gelegenheid willen krijgen om op jou gereserveerde plek een andere afspraak in te plannen.
  • Geen kinderen of huisdieren toegestaan 

 

 

Acties en kortingen 

Acties zijn niet te combineren met andere acties. 

Acties worden niet verrekend met aanbetalingen voor andere afspraken.

 

In het geval van een lockdown:

Uw afspraak wordt verplaatst in het geval van een lockdown.

Er wordt dan contact met u opgenomen in de volgorde van de datum van uw afspraak. Beginnend met de eerste afspraak in onze agenda vanaf de eerste dag van de Lockdown. 

Betaalde voorschotten / aanbetalingen worden in de gegeven omstandigheden niet terugbetaald.

Net als u worden wij door een eventuele Lockdown hard getroffen. De afspraak word immers niet geannuleerd maar verplaatst. In het geval van een nieuwe Lockdown nemen we van zelf contact met u op voor het inplanen van een nieuwe afspraak.

 

Betaling van diensten

De dienst moet direct na de behandeling worden betaald. Contant of betaalverzoek / PIN

 

 

Ontevreden? 

Bent u niet tevreden met één behandeling neem dan direct contact op met de uitvoerende styliste. 

Beauty by Livia / Livia Schutz - is niet aansprakelijk voor diensten uitgevoerd door één van de zelfstandige medewerkers.

Beauty by Livia betaald geen geld terug voor verbrachte diensten.

 

 

Garantie 

Wimpers - U heeft twee dagen garantie op uw set. 

U kunt met de styliste een afspraak maken voor het verbeteren van de Set of meer uitleg over de nazorg. 

Nagels - U heeft één week garantie op uw set. 

Nagel afgesproken? 

U kunt met de styliste een afspraak maken voor het herstellen van de nagel. 

Na afloop van de garantie worden er extra kosten in rekening gebracht. 

 

 

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.beautybylivia.nl op deze pagina.